agility,agility,agility,
agility Łódź

Przyjmujemy zgłoszenia na   K u r s y !   :)

  


SEKCJA   AGILITY   ZKwP  O/  Łódź
Kierownik Sekcji -Instruktor Agility ZKwP-  Ewa Kudukis
członkowie: Paulina Augustyniak, Lidia Kowalewska, Beata Kowalczyk,
Marzena Nowakowska,
Anna Zydorczyk, Agnieszka Zarzycka


Telefon kontaktowy  :5 0 9  2 7 3  2 5 0
e - mail:  agility.lodz @ o2.pl

Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Łodzi
90-427 Łódź, Al. Kościuszki 48
Konto bankowe: PKO S.A. VI O/Łódź  35 1240 3031 1111 0000 3426 6805

Miejsce treningów:

Łódź, Stadion Budowlani, ul. Górnicza 5.
Wchodzimy przez parking przylegający do stadionu

(pierwsza brama licząc od rogu skrzyżowania z ulicą Marysińską )
z psami zapiętymi na smyczy.
Na mapce zaznaczone jest boisko, na którym odbywają się zajęcia.____________________________________________________________
 


KONTAKT


HOME
AGILITY
SEKCJA
TRENINGI
KURSY
ZAWODY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

stat4u