TRENINGI : 
- dla psów po ukończonych kursach ( kurs dla początkujących i średniozaawansowanych );
 
oraz dla startujących w zawodach (potwierdzenie w książeczce startowej agility);
-  zajęcia prowadzone pod kątem utrwalania i poszerzania umiejętności oraz przygotowania do
  startu w zawodach;

-  Ćwiczymy w kilkuosobowych grupach.

-  w sprawie zajęć bardzo prosimy kontaktować się telefonicznie: 5 0 9  2 7 3  2 5 0

             Karnet: na 5 zajęć - ważny przez 3 miesiące;
      koszt karnetu: 60 zł za 1 psa tego samego przewodnika;
      100 zł za 2 psy tego samego przewodnika.


(Uwaga: w zajęciach mogą brać udział tylko osoby, które dokonały wcześniejszej wpłaty w kasie oddziału) lub na konto oddziału:
                               Związek Kynologiczny w Polsce - Oddział w Łodzi
                                          90-427 Łódź, Al. Kościuszki 48
                   Konto bankowe: PKO S.A. VI O/Łódź  35 1240 3031 1111 0000 3426 6805.
                        Tytułem: Opłata za treningi agility dla zaawansowanych

     _____________________________________________________

Wszystkich uczestników obowiązują:
              Zasady uczestnictwa w zajęciach agility

   Uwaga: Na zajęcia prosimy przynieść:
- legitymację członkowską ZKwP lub kopię potwierdzenia wpłaty za składkę za bieżący rok;
- dowód wpłaty za treningi;

-
świadectwo szczepienia psa lub ich kopię przesłać na adres: e - mail: agility.lodz @ o2.pl

    _____________________________________________________ 


T R E N I N G I

                                      
HOME
AGILITY
SEKCJA
TRENINGI
KURSY
ZAWODY
GALERIA
LINKI
KONTAKT

Przyjmujemy zapisy na  K U R S Y oraz na treningi !