1. Organizatorem zajęć, właścicielem i  jedynym dysponentem toru agility jest
    
 Związek  Kynologiczny Oddział w Łodzi .

  2. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko członkowie ZKwP w Łodzi, mający opłaconą bieżącą
    składkę członkowską z psami rasowymi lub nie, będącymi ich własnością. Jeżeli prowadzi psa
 
  inna osoba (przewodnik), również musi być aktualnym członkiem Łódzkiego Oddziału Związku
  
 Kynologicznego.
   
Przyjęcie osoby niepełnoletniej (poniżej 16-stego roku życia) wymaga zgody rodzica
 
   lub opiekuna prawnego. Wymagana jest zgoda pisemna.

  3. Aby uczestniczyć w zajęciach należy złożyć podpisaną deklarację oraz dokonywać wpłat
 
  za udział w określonych zajęciach z góry. Wysokość opłat ustalana jest przez Zarząd Oddz.
 
  w porozumieniu z Oddziałową Komisją Szkolenia Psów.

  - UWAGA: Opłaty wniesione za dany okres nie przechodzą na następny. Jeżeli ze względów
  
 obiektywnych, udokumentowanych nie mogły być wykorzystane, Zarząd może podjąć decyzję
 
  o ich zwrocie na pisemny wniosek zainteresowanego.

  4. Uczestnicy zajęć winni :
    dbać o sprzęt znajdujący się na placu i zgłaszać każde ewentualne zagrożenie dla psa
 
  lub przewodnika występujące na przeszkodach
 
-
używać przeszkód zgodnie z ich przeznaczeniem – dla treningu psów.
  - wykonywać polecenia trenera wyznaczonego na trening.
  - przed rozpoczęciem treningu wszyscy jego uczestnicy rozkładają potrzebny sprzęt i go

  
 składają.
  - tor i jego układ jest ustawiany przez trenera, a ćwiczenia są wykonywane po wskazaniu
    przez niego kolejności pokonywania przeszkód.
  - na terenie treningowym obowiązuje bezwzględny i natychmiastowy nakaz
sprzątania po nich.
  - nie pozwalamy psom kopać dziur na torze i na terenie.
  - przewodnik odpowiada materialnie za szkody wyrządzone przez psa oraz siebie samego na

  
 osobach trzecich jak i za szkody sprzętu.
  - przychodzić na treningi w strojach nie krępujących ruchów oraz w wygodnym sportowym

   
obuwiu.
  - na treningach nie stosujemy kolczatek oraz kantarów.
  - obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.


5. Psy zgłoszone na treningi powinny:
  - być w dobrej kondycji fizycznej
( psy otyłe, psy widocznie chore lub zranione,
    suki szczenne– nie mogą brać udziału w zajęciach)
  - posiadać aktualne świadectwo szczepienia udokumentowane w książeczce zdrowia.
  - przez cały czas trwania treningu pozostawać pod opieką  przewodnika- psy nie ćwiczące w
    danym momencie na torze, nie mogą n biegać luzem.
  - znać i wykonywać podstawowe komendy takie jak: siad, waruj, stój, zostań, do mnie, noga
    oraz kochać zabawkę lub smakołyki.
  - psy bardzo agresywne w stosunku do ludzi i psów - nie podporządkowane właścicielom
    i niebezpieczne, nie będą mogły brać udziału w treningach.
  - przewodnik zobowiązany jest powiadomić trenera o cieczce suki przed rozpoczęciem zajęć.

6. OKSP, poprzez upoważnione osoby, będzie kontrolowała przebieg zajęć: będzie sprawdzała
 
   status członkostwa ZKwP uczestników zajęć, sprawdzała opłaty oraz deklaracje udziału
 
  w zajęciach.

7.
 Zajęcia organizowane będą na poziomach stosownych do umiejętności zgłaszających się
  
uczestników i ich psów, a w szczególności:

  - Kurs dla początkujących - Udział danego psa w zajęciach musi zaakceptować instruktor
  
 – psy powinny znać podstawy posłuszeństwa, mieć prawidłową psychikę i być w dobrej
  
 kondycji.;
  - Kurs dla średniozaawansowanych. Będący kontynuacją kursu dla początkujących
  -
Zajęcia dla zaawansowanych- po ukończonych kursach agility oraz dla startujących w
   
zawodach, co potwierdzone musi być wpisami w "Książeczce startowej agility";
  - Seminaria, których koszt ustalany będzie dla każdego indywidualnie;
  - Pokazy dla uczestników kursów oraz dla osób po kursach i zawodników.

                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  - UWAGA: W skrajnych przypadkach złej pogody: upał, duży mróz, porywisty wiatr, opady
 
  deszczu,  śnieg, błoto-
- oraz planowanych przez OKSP w Łodzi zawodów lub egzaminów,
 
 a także imprez sportowych przez Stadion ,,Budowlani” - trener ma prawo odwołać trening
 
 lub przełożyć go na inną dogodniejszą godzinę.
  
W razie wątpliwości dotyczących planu zajęć należy kontaktować się telefonicznie

  
 z kierownikiem Sekcji Agility.

   Grafik zajęć ustalany będzie przez Sekcję Agility i ogłaszany zainteresowanym na stronie
 
 internetowej.


   Ustalono, że wyznaczy się osoby indywidualnie odpowiedzialne za tor, które będą go
 
 udostępniać zgodnie z przyjętym grafikiem oraz zasadami organizacji treningów.
   OKSP podjęła decyzję, że osobmi upoważnionymi i odpowiedzialnymi za tor są obecnie:

                                   Kierownik Sekcji Agility ZKwP Oddziału w Łodzi
                                   p.Starzysta  Ewa Kudukis  oraz p. Bogumiła Kuciańska


                                  Sekcja Agility, Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów Oddziału w Łodzi
                                                                                                      Łódź, marzec 2015 r.


                       ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Zasady organizacji treningów agility

 
HOME
AGILITY
SEKCJA
TRENINGI
KURSY
ZAWODY
GALERIA
LINKI
KONTAKT